پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 27 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: ریاست شبکه بهداشت و درمان زیرکوه
نام: دکتر محمدصادق
نام خانوادگی: ناصری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9403
مستقیم: 05632503025 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: رئیس مرکز بهداشت - مسئول حراست
نام: علی
نام خانوادگی: حسینی سورند
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9405
مستقیم: 05632503026 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: فناوری اطلاعات
نام: منصور
نام خانوادگی: پورصادقی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک: m.poursadeghi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 9440
مستقیم: 05631089440 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: کارگزینی
نام: آذر
نام خانوادگی: برات پور
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک: a.bratpour@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 9410
مستقیم: 05631089410 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: کارگزین - امور مرخصی
نام: یاسر
نام خانوادگی: کامکار
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9411
مستقیم: 05631089411 دورنگار:

عنوان شغل: واحد بیماریها ، بیماری های غیر واگیر
نام: محمدضیاء
نام خانوادگی: حسینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9435
مستقیم: 05631089435 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد گسترش
نام: محمود
نام خانوادگی: برفی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9419
مستقیم: 05631089419 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بیماریها
نام: جعفر
نام خانوادگی: ملکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9434
مستقیم: 05631089434 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت مدارس
نام: مریم
نام خانوادگی: ولیان
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9425
مستقیم: 05631089425 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای
نام: محمد
نام خانوادگی: قطبی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9430
مستقیم: 05631089430 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت خانواده
نام: فاطمه
نام خانوادگی: خانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9427
مستقیم: 05631089427 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول نقلیه
نام: علی
نام خانوادگی: عابدینی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9407
مستقیم: 05631089407 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول بهداشت روان
نام: هاشم
نام خانوادگی: نظری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9420
مستقیم: 05631089420 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور دارویی
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شریفی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9421
مستقیم: 05631089421 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مدیریت مالی
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: چاجی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9412
مستقیم: 05631089412 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: کامکار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9414
مستقیم: 05631089414 دورنگار:

عنوان شغل: انباردار
نام: حسین
نام خانوادگی: کاظمی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9418
مستقیم: 05631089418 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: امین اموال
نام: حسین
نام خانوادگی: لامعی گیو
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک: h.lameigiv@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 9415
مستقیم: 05631089415 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آمار
نام: وجیهه
نام خانوادگی: امینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9422
مستقیم: 05631089422 دورنگار:

عنوان شغل: امین اموال
نام: مبین
نام خانوادگی: زلیرانی
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9408
مستقیم: 05631089408 دورنگار: 05632503024

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal