پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 27 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رياست شبكه بهداشت و درمان زيركوه
نام: دكتر محمدصادق
نام خانوادگی: ناصري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9403
مستقیم: 05632503025 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: رئيس مركز بهداشت - مسئول حراست
نام: علي
نام خانوادگی: حسيني سورند
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9405
مستقیم: 05632503026 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: فناوري اطلاعات
نام: منصور
نام خانوادگی: پورصادقي
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک: m.poursadeghi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 9440
مستقیم: 05631089440 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: واحد بيماريها ، بيماري هاي غير واگير
نام: محمدضياء
نام خانوادگی: حسيني
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9435
مستقیم: 05631089435 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد گسترش
نام: محمود
نام خانوادگی: برفي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9419
مستقیم: 05631089419 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بيماريها
نام: جعفر
نام خانوادگی: ملكي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9434
مستقیم: 05631089434 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت مدارس
نام: مريم
نام خانوادگی: وليان
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9425
مستقیم: 05631089425 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت محيط و حرفه اي
نام: محمد
نام خانوادگی: قطبي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9430
مستقیم: 05631089430 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت خانواده
نام: فاطمه
نام خانوادگی: خاني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9427
مستقیم: 05631089427 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول نقليه
نام: علي
نام خانوادگی: عابديني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9407
مستقیم: 05631089407 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول بهداشت روان
نام: هاشم
نام خانوادگی: نظري
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9420
مستقیم: 05631089420 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور دارويي
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شريفي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9421
مستقیم: 05631089421 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مديريت مالي
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: چاجي
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9412
مستقیم: 05631089412 دورنگار:

عنوان شغل: كارگزيني
نام: آذر
نام خانوادگی: برات پور
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک: a.bratpour@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 9410
مستقیم: 05631089410 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: كارگزين - امور مرخصي
نام: ياسر
نام خانوادگی: كامكار
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9411
مستقیم: 05631089411 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار
نام: ابراهيم
نام خانوادگی: كامكار
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9414
مستقیم: 05631089414 دورنگار:

عنوان شغل: انباردار
نام: حسين
نام خانوادگی: كاظمي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9418
مستقیم: 05631089418 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: امين اموال
نام: حسين
نام خانوادگی: لامعي گيو
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک: h.lameigiv@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 9415
مستقیم: 05631089415 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آمار
نام: وجيهه
نام خانوادگی: اميني
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9422
مستقیم: 05631089422 دورنگار:

عنوان شغل: امين اموال
نام: مبين
نام خانوادگی: زليراني
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9408
مستقیم: 05631089408 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول آموزش سلامت
نام: علي
نام خانوادگی: نظامي
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9433
مستقیم: 05631089433 دورنگار:

عنوان شغل: حسابداري
نام: حسين
نام خانوادگی: روحي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9413
مستقیم: 05631089413 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار
نام: سميرا
نام خانوادگی: نخعي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9416
مستقیم: 05631089416 دورنگار:

عنوان شغل: بهداشت خانواده
نام: فاطمه
نام خانوادگی: ياري
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9428
مستقیم: 05631089428 دورنگار:

عنوان شغل: بهداشت خانواده
نام: فاطمه
نام خانوادگی: كاظمي
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9429
مستقیم: 05631089429 دورنگار:

عنوان شغل: بهداشت حرفه ايي
نام: بنت الهدي
نام خانوادگی: قائيني
مدرک تحصیلی: كارشناس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9431
مستقیم: 05631089431 دورنگار:

عنوان شغل: بازرسي
نام: جواد
نام خانوادگی: احمدي
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9406
مستقیم: 05631089406 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal