پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 17 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رياست شبكه بهداشت و درمان زيركوه
نام: دكتر محمدصادق
نام خانوادگی: ناصري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503025 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: معاونت بهداشتي
نام: دكتر يحيي
نام خانوادگی: بخشي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503027 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول حراست
نام: علي
نام خانوادگی: حسيني سورند
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503026 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: واحد بيماريها ، بيماري هاي غير واگير
نام: محمدضياء
نام خانوادگی: حسيني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503028 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد گسترش
نام: محمود
نام خانوادگی: برفي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503027 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بيماريها
نام: جعفر
نام خانوادگی: ملكي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503028 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت مدارس
نام: مريم
نام خانوادگی: وليان
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503091 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت محيط و حرفه اي
نام: محمد
نام خانوادگی: قطبي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503093 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول واحد بهداشت خانواده
نام: فاطمه
نام خانوادگی: خاني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503091 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول نقليه
نام: مرتضي
نام خانوادگی: حسني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503114 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول نظارت بر درمان
نام: دكتر نجمه
نام خانوادگی: برات زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503096 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول امور دارويي
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شريفي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503092 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: مسئول امور اداري و عمومي
نام: موسي
نام خانوادگی: طرفه
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503027 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: كارگزيني
نام: آذر
نام خانوادگی: برات پور
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک: a.bratpour@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 05632504770 دورنگار:

عنوان شغل: كارپرداز
نام: محمدعلي
نام خانوادگی: عابديني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503093 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: انباردار
نام: حسين
نام خانوادگی: كاظمي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503093 دورنگار: 05632503024

عنوان شغل: امين اموال
نام: حسين
نام خانوادگی: لامعي گيو
مدرک تحصیلی: كارشناسي
پست الکترونیک: h.lameigiv@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 0
مستقیم: 05632503093 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal