۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسیارتباط با ما


آدرس : بلوارشاسکوه ، خیابان ابن سینای شرقی ، شبکه بهداشت ودرمان زیرکوه
تلفن :8-32503025
دورنگار: 05632503024
ایمیل شبکه بهداشت :  

سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس  
پست الکترونيک    
توجه: در صورت عدم صحت آدرس پست الکترونیک نامه شما ارسال نخواهد شد.
موضوع
توضيحات
فایل ارسالی
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
خراسان جنوبی- شهرستان زیرکوه -بلوار شاسکوه - خیابان ابن سینای شرقی - شبکه بهداشت ودرمان زیرکوه
تلفن: 8-32503025-056     دورنگار: 32503024-056   کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal